Utrių kalnas

11896883 10206407113168302 641757440 n

Straipsnio rodyklė

Abipus, sulig Minijos upe, Kartenos kryptimi tįstančio žvyro dangos rajoninio kelio Nr.2230 susiformavęs gatvinės-vienkieminės struktūros Pikteikių kaimas. Visa gyvenvietės teritorija patenka į Minijos senslėnio kraštovaizdžio draustinį. Čia įsikūrę 53 gyventojai.

Apylinkėse kalbama, kad Pikteikiuose gyvena geriausiai bendruomeniškumą išsaugoję žmonės.Kaime rastas gludintas akmeninis laivinis kovos kirvis liudija, kad žmonės Pikteikiuose gyvena nuo neolito laikų.

Sutvarkytos ir iki šiol prižiūrimos dvi senosios kapinaitės. Pikteikių senosios kapinės, vadinamos Kapais, Maro, Marų kapeliais - valstybės saugoma kultūros vertybė. Neveikiančios kapinės įrengtos Minijos slėnio pirmosios terasos pakilumoje. Netaisyklingos trapecijos plano, pailgos šiaurės rytų - pietvakarių kryptimi, 35 m ilgio, 30 m pločio. 0,52 km į pietryčius yra antrosios senosios kapinės. Šios kapinės veikė XVI–XIX a., laidoti Pikteikių kaimo gyventojai. 1935 m. medžiagą apie kapines surinko ir žemės savininką jas saugoti įpareigojo Valstybės archeologijos komisija. 1979 m. žvalgė Ignas Jablonskis. 1997 m. įrašytos į nekilnojamųjų kultūros vertybių registro laidojimo vietų sąrašą, 1985 m. pripažintos valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Kaime yra Stasio Kuprelio sodyba su dviem jo paties pastatytais monumentais.

S.Kuprelis pirmąją savo sugalvotą ir pastatytą kompoziciją paskyrė Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui ir savo šeimos pagerbimui. Vėliau jo sodyboje iškilo kitas statinys - trys kryžiai, kuriuos menininkas skiria šeimai, kaimui ir Lietuvai. „Mes dabartiniu metu esame šiek tiek dvasiškai sunykę, materialiniai dalykai yra labiau svarbūs. Pagalvojau, kad kaime nėra Rūpintojėlio. Turi juk mumis kažkas pasirūpinti, patys nelabai esame pajėgūs“, - išsitarė kaimo senbuvis, savo krašto patriotas.

Pikteikiuose taip pat išlikę Molotovo linijos gynybiniai įtvirtinimai – dzotai.

Pikteikiai yra ribinis Klaipėdos rajono kaimas, už kurio prasideda Kretingos rajonas. Kaimas priklauso Lapių seniūnaitijai.

Principinis kaimo struktūros pjūvis (iš rytų į vakarus): miškingas šlaitas rėminantis kaimą iš rytų; kelias, abipus kurio išsidėsčiusios vienkieminės sodybos; žemumų pievos, Minijos upės kilpos ir jų prieigos.

Draugai

1417677893logo2logoCaptureCapturekvezaiciai

Foto akimirkos