Utrių kalnas

11896883 10206407113168302 641757440 n

2004-aisiais liepos 30 dieną įkurtas Lapių bendruomenės centras, Klaipėdos rajone žinomas, kaip vienas aktyviausiųjų. Bendruomenė jungia Lapių, Rudaičių, Utrių, Žvelsėnų, Pikteikių, Pažvelsio ir Greičiūnų kaimus, kuriuose gyvena 810 Klaipėdos rajono gyventojų.

Bendruomenei vadovauja 15 savanoriškais pagrindais dirbančių, išrinktų narių valdyba. Organizacijos veikloje dalyvauja 83 nariai iš įvairių kaimų. Bendruomenės nariai dalyvaudami įvairiuose mokymuose bei informaciniuose renginiuose kelia savo kompetencijos lygį. Bendruomenės centras palaiko glaudžius santykis ir įvairiais klausimais bendradarbiauja su mokykla, kultūros namais, seniūnija, vietiniais verslininkais bei ūkininkais. Bendruomenės centro teritorija užima 3658, 90 ha žemės.

Lapių bendruomenės centro tikslas – kurti gražesnę ir turtingesnę kaimo aplinką, suvienyti žmones, kad būtų lengviau ir paprasčiau atlikti bendruomenei reikalingus darbus, skleisti informaciją, ugdyti gyventojų pilietinį aktyvumą.

Bendruomenė tradiciškai organizuoja Atvelykio šventę, apylinkių talkas, vasarą Lakštingalų slėnyje organizuoja tradicinę „Miško šventę“. Kiekvieną rudenį arba pavasarį bendruomenės moterys renkasi į teminę vakaronę, kasmet rengiama trijų kartų vakaronė. Lapių bendruomenės centras taip pat rūpinasi apylinkių gamtosauga, dalyvauja įvairiose savivaldybės skelbiamuose sporto, socialinėse, etnokultūros programose, dalyvauja „LEADER+“ programoje paramai iš ES struktūrinių fondų gauti. Bendruomenės nariai susirinkimus rengia kultūros namuose esančioje sutvarkytoje bei techniškai paruoštoje bendruomenės salėje.

Draugai

1417677893logo2logoCaptureCapturekvezaiciai

Foto akimirkos